Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

NEPODCEŇUJEME HROZBU AIDS

 

Žáci všech 9. ročníků FZŠ Brdičkova se 24. ledna zúčastnili zábavného výukového programu Hrou proti AIDS. Jedná se o interaktivní hru zaměřenou na prevenci nechtěného těhotenství a sexuálně přenosných infekcí včetně AIDS. Žáky čekalo učení hrou, ve skupinách si zasoutěžili a ověřili si již dříve nabyté znalosti. Tato akce se stejně jako v loňském roce setkala u deváťáků s kladným ohlasem.

Eva Trynerová