Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Pochvala pro Czech Point

 

Touto cestou bych chtěla poděkovat za služby, které nabízí váš úřad. Nejvíce však pánům na pobočce Czech Point, panu Hurajčíkovi a panu Batíkovi. Velice si vážím jejich práce, ochoty a slušného chování. Prošla jsem několik úřadů, ale před těmito pány smekám. Vyjadřuji tedy ještě jednou velký dík pracovišti Czech Point.

Michaela Fialová