Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Poplatek za psa je splatný v březnu

 

Opět je tu termín, kdy je nutné uhradit poplatek za chovaného psa. Sazby jsou v Praze 13 následující:

  • v rodinném domě 600 Kč/rok/ pes (splatnost do 31. 3.)
  • v provozovně 600 Kč/rok/pes (splatnost do 31. 3.)
  • v bytovém domě 1 500 Kč/ rok/pes (splatnost poloviny do 31. 3. a druhé do 31. 8.)

Osoby, které pobírají pouze důchod (invalidní, vdovský, starobní, sirotčí), platí za psa ročně 200 Kč (splatnost do 31. 3.). Za každého dalšího psa se poplatek zvyšuje o 50 %.

Začátkem měsíce března jsou poplatníkům rozesílány kompletně vyplněné složenky, což je nadstandardní služba pro občany. Tvrzení o neobdržení složenky není důvod k nezaplacení poplatku za psa. Nezaplacení poplatku také není signál pro správce poplatku, že držitel psa již nemá povinnost poplatek platit. Psa je vždy nutno řádně odhlásit, jinak poplatková povinnost trvá.

Více na www.praha13.cz – Jak si zařídit - Místní daně a poplatky. Dotazy směřujte na tel. 235 011 411 nebo e-mail zavitkovskaz@p13.mepnet.cz.

Rudolf Foukal, vedoucí oddělení daní a poplatků EKO