Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Pro zvířata jsme tu nonstop

Václav Nejman, vedoucí záchranné stanice

Pro zvířata jsme tu nonstop

Právě před rokem opět zahájila provoz Záchranná stanice pro volně žijící živočichy v Jinonicích, kterou na žádost pražského magistrátu nyní provozují Lesy hlavního města Prahy. Tato organizace v Praze pečuje o více než 2 600 hektarů lesů, zookoutky a malé vodní toky a nádrže. Jinonická záchranná stanice pod novým správcem i nadále slouží opuštěným a handicapovaným zvířatům. A jaký byl první rok provozu? Tak to nám prozradil její vedoucí Václav Nejman.

Začátky byly poměrně těžké, protože zde chybělo potřebné zázemí. V první řadě se vybudovala veterinární ošetřovna, karanténa, místnost, kde se o některé živočichy pečuje, sklad a přípravna krmiva… Nutná byla i asanace pozemku. Téměř všechno se dělalo za provozu stanice. Naši zaměstnanci tu odvedli velký kus práce.

 

Převzali jste záchranou stanici s vybavením a zvířaty?

Od bývalého provozovatele jsme převzali několik klecí, které prošly alespoň nejnutnějšími opravami. Zvířata jsme nepřevzali žádná. Nicméně hned první den provozu jsme měli dva příjmy a počet živočichů, kteří se dostali do naší péče, rychle rostl. V současnosti funguje stanice 24 hodin denně. Zřídili jsme pohotovostní linku, kam lidé mohou volat nonstop. Spolupracujeme také s integrovaným záchranným systémem, takže je možné volat i na linku 112. Od letošního roku naše záchranná stanice spravuje úplně celé území Prahy, takže se připravuje na příjem přibližně 2 000 živočichů.

 

Kolik živočichů jste za první rok činnosti stanice přijali?

Naše záchranná stanice přijala od 5. března, kdy zahájila svou činnost, do konce roku 1 030 živočichů, z nichž velká část byla po vyléčení opět vypuštěna do volné přírody. Nejčastějšími zvířecími pacienty byly poštolky, rorýsi, zajíci, ježci, netopýři... Mezi takové zajímavosti patřil například odchyt zraněného sokola v obchodním centru a jeho následné vypuštění. Sokolů je u nás asi jen 50 párů, takže každý zachráněný sokol je velkým přínosem pro zachování tohoto živočišného druhu. Dalším poměrně vzácným živočichem, kterého máme nyní v péči, je bukač velký. Těch žije v České republice asi dvacet párů. Přijali jsme ho s vážným poraněním nohy. Veterinární lékařce, s kterou úzce spolupracujeme, se podařilo téměř nemožné, nohu mu zachránila a blíží se doba, kdy také on bude vypuštěn do volné přírody. Přijali jsme více než 170 ježků, někteří tady zimují a čekají na jaro. Poměrně velký byl i počet přijatých zraněných labutí. Jen novoroční ohňostroj jejich počet zvýšil o čtyři. Zranění nezavinil samotný ohňostroj, ale tramvajové troleje. Ty mají ročně na svědomí takových zranění desítky. U nás jich skončilo asi 30, další desítky labutí ale zranění nepřežily. Město momentálně hledá způsob, jak toto nebezpečí eliminovat.

 

Bukače velkého čeká brzký návrat do volné přírody

Jak probíhá vypouštění uzdravených zvířat zpět do volné přírody?

U každého zvířete máme zaevidováno místo nálezu. Tam ho také po vyléčení vracíme. Jaký je současný počet živočichů? Momentálně zde máme 150 zvířat, v tomto počtu jsou zahrnuti i zimující živočichové. Blížící se jaro ale jejich počet výrazně zvýší. Proto bych rád apeloval na všechny, kteří narazí na opuštěné mládě - než na něj sáhnete, raději nás nejdříve kontaktujte. Poradíme vám, jak se zachovat. V Praze můžete narazit na zvířata, která byste tady určitě nečekali. Je to například ledňáček, psík mývalovitý, kousek od Hostivic se vyskytl bobr, v Tróji nebo v Chuchli se objevují divoká prasata, před vánočními svátky jsme řešili případ, kdy se do Nových Butovic zatoulal jelen...

 

Když se některá zvířata, například liška, objeví v blízkosti lidského obydlí, tak se většina lidí bojí, zda nemá vzteklinu.

Tyto obavy jsou zcela zbytečné. Vzteklina u volně žijících živočichů se díky důslednému očkování v Čechách prakticky nevyskytuje. Výjimku mohou tvořit některé příhraniční oblasti. Přítomnost zvířat blízko lidí je dána tím, že si na nás už zkrátka zvykla, že naše přítomnost v nich nevyvolává pocit nebezpečí. Samozřejmě, že nějaké onemocnění nemůžeme vyloučit, ale obavy ze vztekliny nejsou namístě. Velká nemocnost je u holubů, měli jsme tady srnce, který měl střečky, ježci mají blechy... Taková zvířata umisťujeme do karantény.

 

A budoucnost záchranné stanice?

I když stanice svým účelům už slouží, není ještě zcela dodělaná. Rekonstrukční práce, které se tu dělaly, jsme z velké části museli zvládnout sami, aby se ušetřilo na nákladech. Nyní budeme stavět nové voliéry včetně rozletové, kde se po vyléčení budou ptáci v podstatě učit znovu létat. V budoucnu bychom ale chtěli, aby se záchranná stanice postavila nová, moderní, její součástí by byla i ordinace stálého veterináře. Vize je taková, že by záchranná stanice nejenom zachraňovala volně žijící živočichy, ale byl by zde i prostor pro veřejnost a školní kolektivy. S aktivitami, kde občany seznamujeme například s tím, jak se v případě nálezu opuštěného mláděte nebo zraněného živočicha zachovat, máme velmi dobré zkušenosti. Lidé se o tuto problematiku zajímají, vždyť jenom telefonických dotazů máme ročně stovky. Musíme si uvědomit, že zhruba 90 % zranění živočichů, kteří se k nám dostanou, má společného jmenovatele a tím je člověk. Ať už je to srážka s automobilem, pokousání od psa, již zmíněné tramvajové troleje… Proto by zde měla v budoucnu být část stanice otevřená pro veřejnost. Byl by zde nejen prostor pro živočichy, které už nelze pro trvalý handicap navrátit do přírody, ale také ekocentrum, aby sem mohly chodit například školy a školky, maminky s dětmi, zkrátka aby tady bylo příjemně…

 

Na závěr bychom měli uvést kontakty, kam se lidé v případě nálezu opuštěného nebo zraněného volně žijícího živočicha mohou obrátit.

Objevíte-li někde zraněného živočicha, volejte naši záchrannou stanici – tel. 773 772 771, městskou policii na linku 156 nebo číslo 112. My už zajistíme vše potřebné. V případě, že byste nám takového živočicha chtěli předat, najdete nás na adrese Mezi Rolemi 5, Jinonice.

Eva Černá