Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Protipovodňová opatření v Praze

Nejničivější povodně v naší novodobé historii udeřily v roce 1997 na Moravě, o pět let později v Čechách. Průtok Vltavy v Praze tehdy stoupl z běžných 100 m3/s na 5 300 m3/s. Povodně v dalších letech sice neudeřily v takovém rozsahu, ale přesto za sebou zanechaly zbořené domy, někdy téměř celé vesnice a těžce zkoušené obyvatele.
Katastrofální povodně na Moravě v roce 1997 odhalily nedostatečná protipovodňová opatření. Bylo patrné, že ani Praha by v takové zkoušce neobstála. V roce 1999 bylo naplánováno celkem 8 etap výstavby protipovodňových zábran: 1. Staré Město a Josefov, 2. Malá Strana a Kampa, 3. Karlín a Libeň, 4. Holešovice a Stromovka, 5. Výtoň, Podolí a Smíchov, 6. Zbraslav, Radotín a Velká Chuchle, 7. Troja a 8. Modřany. Výstavba byla zahájena v centrální Praze. Povodni v roce 2002 se Praha ještě ubránit nedokázala, díky dokončené 1. etapě však bylo ochráněno Staré Město.
V centru Prahy jsou využívány mobilní hliníkové bariéry sestavené z dílců, vysoké od 0,4 do 5,2 m. V některých částech Prahy jsou vybudovány protipovodňové stěny ze železobetonu nebo hráze s využitím zeminy. Kanalizační síť je pro případ ohrožení chráněna uzávěry, které zamezí proudění vody v opačném směru. V metru se využívá tlakových vrat, která neprodyšně uzavřou stanice metra Florenc, Křižíkova, Staroměstská, Malostranská a Nádraží Holešovice.
Velkou prověrkou protipovodňových opatření byl 30. březen 2006, kdy průtok Vltavy v Praze dosahoval 1 530 m³/s. Složky integrovaného záchranného systému tehdy zajistily výstavbu zábran v celém do té doby dokončeném rozsahu. Voda však nakonec dosáhla pouze k části hrazení na Kampě. V současnosti je výstavba protipovodňových opatření dokončena s výjimkou oblasti Velké Chuchle.
A ještě několik rad. Pokud k povodni dojde, je velmi důležité dbát na celkovou hygienu. K pití či přípravě pokrmů používejte pouze pitnou balenou vodu a po každé činnosti nezapomeňte na pečlivé umytí a dezinfekci rukou. V zaplaveném území vždy hrozí riziko chorob, např. žloutenky. Neměli bychom také podceňovat drobné úrazy a škrábnutí. Ránu je vždy potřeba pečlivě umýt nejlépe balenou pitnou vodou a vydezinfikovat. V případě většího poranění vyhledejte zdravotnickou pomoc.
Po výzvě k evakuaci je třeba dodržovat zásady pro opuštění bytu (domu), vzít si evakuační zavazadlo a včas se dostavit na určené místo. Podrobnosti najdete na www.hzscr.cz v oblasti ochrana obyvatelstva/ evakuace nebo www.zachranny-kruh.cz v oblasti varování/evakuace.

por. Luďka Palzerová, por. Lukáš Job, Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy