Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

SPÍCÍ SPRAVEDLNOST

 

Knihu se stejným názvem vydalo v loňském roce nakladatelství Fragment a současně na toto téma vyhlásilo celostátní literární soutěž. Patrony soutěže se stali Martin Vopěnka, autor knihy, a JUDr. Pavel Rychetský, předseda Ústavního soudu. Téma soutěže žáky ZŠ Bronzová zaujalo nejenom v hodinách českého jazyka, kde ho zpracovávali, ale také v hodinách výchovy k občanství. Spravedlnost je pro děti téma velmi citlivé, dokonce i nás vyučující překvapilo, co všechno již dokážou do své práce zahrnout a jak spravedlnost kolem sebe posuzují. O tom, že postřehy našich žáků zaujaly, svědčí čestné uznání pro Erika Bajtoše ze 6. třídy. Největším úspěchem v této celostátní soutěži je jedno z vítězných míst, které získal Martin Hejlek ze 7. třídy.

Milena Kusá