Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Téma pejsci stále budí vášně

 

Reakce čtenářů na únorové články týkající se pohybu psů svědčí o tom, že vás tohle téma opravdu zajímá. Pohledy na daný problém jsou ale mnohdy zcela odlišné. Úryvky ze tří dopisů čtenářů zde uvádíme.

Velmi mne zarazila již první stránka minulého STOPu a můj údiv pokračoval u článků uvnitř. Vyplývá z nich, že dáváte prostor jakémusi trvalému boji mezi pejskaři a nepejskaři a já si kladu otázku, v čí hlavě ten boj skutečně zuří. Osm let vlastním psa (ovčáka) a denně se s ním pohybuji po prostorech sídliště - na volno a bez náhubku. Kupodivu jsem neměla jediný problém s nepejskaři. Funguje obyčejná slušnost a ohleduplnost podle pravidla, že moje svoboda končí tam, kde začíná svoboda druhého. Nenapadne mě psa pustit na dětské hřiště, nenechám ho očuchávat nebo jinak kontaktovat cizí lidi, nepouštím ho bez domluvy k jinému neznámému psu, sbírám exkrementy. Bohužel lidskou slušnost nenaučíte vyhražením psích hřišť nebo vodítky a náhubky. Ti, co se chovají jako by nikdo jiný neexistoval, budou pravidla stejně porušovat a proč by měli trpět ti slušní?

Mgr. Doležalová

Děkuji, že jste na stránkách STOPu otevřeli tak závažné a důležité téma. Téměř denně řeším při procházkách se svým synem problémy způsobené neukázněnými a bezohlednými pejskaři. Ať to jsou psí neuklizené exkrementy nebo volně pobíhající psi, kteří doráží na mé dítě. Většina pejskařů si své povinnosti bezchybně plní, o to horší pořízení je s tou menšinou. Nejednou jsem se stal terčem hrubých urážek, když jsem pejskaře upozornil, že jeho pes vykonal potřebu. Paradoxně se takto často chovají lidé „v letech“.
Byl bych rád, kdyby některý ze zastupitelů, případně poslanců inicioval debatu, aby zastupitelé hl. m. Prahy přijali účinné nástroje na regulaci chovu a pohybu psů v Praze, zejména povinné čipování psů, omezení počtu chovaných psů v jedné domácnosti, pravidla pro chov velkých a bojových plemen a v neposlední řadě vymezení prostoru pro venčení psů, protože parky a veřejná zeleň by měly v první řadě sloužit lidem a ne jako psí WC. Strážníci MP by měli výrazně změnit stávající způsob pochůzek. Lidé psy venčí brzo ráno nebo pozdě večer. Je také nutné výrazně zpřísnit postihy za znečišťování ulic psími exkrementy, aby výše pokuty měla odstrašující charakter.

Jan Bátěk, Nové Butovice

Bohužel se ke mně dnes dostala informace, že i v našem parku byla otrávená nástraha na psy. Prosím, nepřispívejte k rozdmýchávání averze vůči přítomnosti psů v našem okolí. Nástrahy na psy nejsou nebezpečné jenom pro zvířata, ale především pro malé děti. Bohužel taková hromádka piškotů posypaná „nějakým“ práškem bude zřejmě více než psa lákat malé batole.

Kamila Jurášková