Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Kvalifikace pro hendikepované

Občanské sdružení TAP umožňuje lidem s hendikepem vzdělávat se v zajímavých oborech, díky kterým mohou získat uplatnění na trhu práce. Vzdělávací kurzy STUDEO jsou jeho třetím projektem financovaným ze strukturálních fondů (Operační program Praha – adaptabilita) Nyní se otevírá sedm bezplatných kurzů v těchto oborech: zpracování zvukového záznamu, účetnictví, komunikační dovednosti, anglický jazyk, základy IT, postprodukce a reklama. Samotná výuka probíhá v bezbariérových prostorách v Praze na Vyšehradě pod vedením kvalifikovaných lektorů, kteří se věnují vyučovanému tématu profesionálně. Kurzy jsou bezplatné a jsou určené lidem s hendikepem, kteří jsou starší 15 let, ukončili základní stupeň vzdělávání a dlouhodobě žijí v Praze.

Více na www.studeo.cz/programy nebo napište na e-mail dan@studeo.cz.

Daniel Suchánek, koordinátor projektu