Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

V březnu je splatný poplatek za psy

Poplatku podléhají psi starší než 3 měsíce.

Sazby a splatnosti poplatku za psa (na základě vyhlášky č. 23/2003 Sb. hl. m. Prahy) jsou pro MČ Praha 13 následující:

  • „„v rodinném domě 600 Kč za rok a jednoho psa – splatnost do 31. 3. každého roku;
  • „„v provozovně 600 Kč za rok a jednoho psa – splatnost do 31. 3. každého roku;
  • „„v bytovém domě 1 500 Kč za rok a jednoho psa – splatnost 750 Kč do 31. 3. a 750 Kč do 31. 8. každého roku.

Za každého dalšího psa se poplatek zvyšuje o 50 % – výše poplatku se stanovuje podle počtu psů chovaných jednou osobou. Výjimkou z těchto sazeb jsou osoby bez příjmů, které pobírají pouze důchod (invalidní, vdovský, starobní, sirotčí). Tyto osoby po předložení potřebných dokladů platí za psa roční poplatek ve výši 200 Kč se splatností do 31.3. každého roku. Úřad MČ Praha 13 rozesílá kompletně vyplněné složenky všem, kdo jsou k poplatku za psa přihlášeni. Je to nadstandardní služba pro občany, zejména proto, aby chovatelé psů nemuseli při platbách složitě zjišťovat svůj variabilní symbol a minimalizovala se tak případná chybovost při poukazování plateb.


Platbu za psa lze provést:

„„přímou hotovostní či bezhotovostní platbou v pokladně ÚMČ Praha 13, Sluneční náměstí 2580/13 (pondělí a středa 8.00 – 18.00; úterý a čtvrtek 8.00 – 13.00 hodin) „„hotovostní úhradou složenky prostřednictvím poboček Pošty, s.p.
„„hotovostní úhradou složenky v pobočkách České spořitelny, a.s. „„bezhotovostně bankovním převodem na účet ÚMČ Praha 13 (č.ú. 19-2000875359/0800) s uvedením jména a variabilního symbolu ze složenky Je nutno zdůraznit, že tvrzení o tom, že chovatel neobdržel složenku, není důvod k nezaplacení poplatku za psa. Jestliže držitel psa nezaplatí poplatek v předepsaném termínu, vystavuje se nebezpečí, že tento poplatek bude zvýšen a vymáhán exekučně!

Nezaplacení poplatku také není signálem pro příslušný úřad, že držitel psa již nemá povinnost poplatek platit (pes uhynul, byl předán jiné osobě, poplatník se odstěhoval apod.). Není-li pes řádně a doložitelně odhlášen, poplatková povinnost i nadále trvá!

Případné dotazy směřujte na odd. daní a poplatků ekonomického odboru Úřadu MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, tel. 235 011 411, fax: 235 011 414, e-mail: zavitkovskaz@p13.mepnet.cz.

Rudolf Foukal, vedoucí oddělení daní a poplatků EKO