Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Centrum pro integraci cizinců

Nezisková organizace Centrum pro integraci cizinců poskytuje sociální poradenství, kurzy češtiny a klubový program pro cizince. Poradna sídlí v Praze 3, Kubelíkova 55. V Praze 13 pořádá ve spolupráci s úřadem městské části večerní kurzy češtiny pro cizince, které probíhají v prostorách Gymnázia Jaroslava Heyrovského, Mezi Školami 2475. Naše poradna pomáhá cizincům v mnoha tématech od povolení k pobytu, hledání práce nebo zdravotnictví. Je k dispozici všem cizincům z tzv. třetích zemí i z EU. Zvláště chceme upozornit na možnost využít nabídky projektu Chceme tu uspět. Ten je určen cizincům žijícím v Praze a Středočeském kraji, kteří nepotřebují pracovní povolení – jsou ale nezaměstnaní nebo po rodičovské dovolené. Projekt nabízí asistenci při hledání práce, profesní diagnostiku, rekvalifikaci, komu nikační kurzy, pracovně-právní minimum, nácviky pracovního pohovoru. Poradna je začleněna v systému sociálních služeb, konkrétní projekt Chceme tu uspět je spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu – Operačního fondu Lidské zdroje a zaměstnanost. Více na www.cicpraha.org nebo na tel. 222 360 452.

Barbora Machová