Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Informace Úřadu práce ČR

Nové průkazky pro zdravotně postižené
V souladu se zákonem č. 329/2014 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dojde v průběhu roku 2015 k fyzické výměně všech dosavadních druhů průkazů pro zdravotně postižené. Výměna se týká platných průkazů mimořádných výhod i všech druhů dočasných průkazů, vydaných Úřadem práce. V lednu 2015 byla držitelům průkazek, kteří jsou zároveň příjemci příspěvku na mobilitu, zaslána výzva s pokyny k výměně. Ostatním držitelům průkazů doporučujeme informovat se o postupu na oddělení nepojistných sociálních dávek ÚP ČR. Pro občany Prahy 13 se nachází v 1. patře budovy radnice Městské části Praha 13 na Slunečním náměstí 2580/13, Praha 5 – Nové Butovice (poblíž stanice metra Hůrka), tel. 950 178 773. Další informace jsou také k dispozici jako lednová tisková zpráva na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věci (www.mpsv.cz). O výměnu je nutno písemně požádat na předepsaném formuláři, žádosti jsou již přijímány a je nutno k nim přiložit fotografii. Fyzická výměna průkazek bude zahájena v dubnu a bude probíhat až do konce roku 2015. Platí se poplatek 30 Kč.
Žádáme držitele průkazů, zejména těch, jejichž platnost přesahuje termín 31. 12. 2015, aby využili možnosti vyměnit si je v průběhu celého letošního roku. Zamezí se tak velkému náporu žádostí o výměnu v dubnu a květnu, který očekáváme.
Děkujeme za pochopení a věříme, že se nám tak velkou akci podaří zvládnout k vaší spokojenosti.

Jarmila Hamšíková, vedoucí oddělení nepojistných sociálních dávek pro správní obvod Praha 13