Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Karnevalový rej masek

Ve středu 11. února se v rámci školní družiny konal v tělocvičně naší ZŠ s RVJ Bronzová již tradiční dětský karneval. V disko rytmu se představil rej úžasných masek. Děti prožily hezké odpoledne a nejlepší masky byly oceněny diplomem a drobnými dárky.

Simona Pospíšilová, vychovatelka ŠD