Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Pozemky v parku a jméno pro rybník

Vážený pane starosto, 

dovoluji si popřát Vám a všem Vašim spolupracovníkům vše nejlepší do nového roku 2015 a mnoho úspěchů ve Vaší záslužné práci. Také Vám chci při této příležitosti poděkovat za úspěšné zvelebování naší městské části, zejména Jihozápadního parku, který se stal oblíbenou pěší zónou jak mladých rodinek s kočárky, tak i cyklistů všech věkových kategorií a také nás, dříve narozených – důchodců, pro které je procházka parkem nejen potěšením z krásné přírody, ale také příjemným kondičním cvičením. Ještě bych přivítala zlepšení prostranství naproti domům U Jezera, kde bydlím. Vím, že jsou zde stále ještě problémy s vyřízením restitučních nároků, ale snad by se dalo přednostně vyřešit alespoň malé oplocené (a zarostlé) místo ve tvaru lichoběžníku, nacházející se proti domu U Jezera 2038/20, na němž se nachází již delší dobu cedule „Na prodej“. Zájemce se zatím nenašel, tak mě napadlo, kdyby tento „lichoběžník“ mohl odkoupit úřad, přispělo by to alespoň k částečnému zlepšení této velké a zatím prázdné plochy.

Také si dovoluji při této příležitosti navrhnout, aby naše bezejmenné jezero, tak krásně vylepšené ostrůvkem pro hnízdění ptactva a vybavené vodotryskem, dostalo nějaké jméno. Jestliže rybník Na Hůrce má jméno „Nepomucký“ po sv. Janu z Nepomuku, proč by se tento „náš“ rybníček nemohl jmenovat např. po svatém Jakubovi „Jakubovský“ nebo „Svatojakubovský“, vždyť jeho atribut – mušli má naše městská část ve znaku? Naši farnost by to jistě také potěšilo! A to je vše, co jsem měla na srdci! Ještě jednou přeji vše nejlepší a jsem s pozdravem.

Jarka Modrá

Vážená paní Modrá,

děkuji Vám za milý dopis a přání do nového roku, ale i za zájem o životní prostředí naší městské části. Vaše podněty projednal výbor pro životní prostředí a doporučil řešení, se kterým se ztotožňuji. Problematika výkupu pozemků je velice složitá, ale hlavně finančně náročná. Jsme si vědomi tohoto problému v Centrálním parku, ale městská část pozemky ze svého rozpočtu vykupovat nemůže. Výbor pro životní prostředí doporučil, aby majetkový výbor opakovaně požádal o výkup pozemků Magistrát hlavního města Prahy.

S pojmenováním horní retenční nádrže RN1 v Centrálním parku také nemáme problém, pokud se nějaký název najde a lidé ho začnou používat. Na základě Vašeho podnětu bude ve STOPu vyhlášena anketa na pojmenování retenční nádrže a i Vy do ní prosím znovu pošlete své návrhy. Pokud se povede vybrat přijatelný název, máme příslib správce toků, že ho jako místní název bude používat.

S pozdravem David Vodrážka, starosta Prahy 13