Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Pracovní portál pro neslyšící

Společnost Tichý svět zahájila koncem ledna cyklus čtrnácti konferencí, na kterých představuje veřejnosti nový portál pracovních příležitostí. Konference v jednotlivých krajských městech České republiky proběhnou pod názvem Pracovní portál nejen pro neslyšící a budou věnovány podpoře pracovního uplatnění neslyšících a prezentaci portálu, který společnost Tichý svět vytvořila v rámci mezinárodního projektu Deaf Support. Součástí unikátního portálu jsou nejen pracovní nabídky pro osoby se sluchovým postižením z celé České republiky, ale také praktické příručky pro neslyšící, zaměstnavatele a úřady práce. Všechny informace jsou dostupné také ve znakovém jazyce. Konferencí se účastní zástupci úřadů práce, odborů sociální péče, zaměstnavatelů, profesních organizací a veřejnost. Portál najdete na stránkách www.neslysimpracuji.cz a přehled termínů jednotlivých konferencí na www.tichysvet.cz.

Lucie Křesťanová, Tichý svět