Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Spojili dopravu a sport

Začátkem února pořádala školní družina v Bronzové 2027 tradiční dopravně – sportovní soutěž. Na deseti stanovištích si děti prověřily své sportovní schopnosti a dopravní znalosti i vědomosti. Účast byla tradičně hojná a ti nejlepší si odnesli diplomy a drobné věcné ceny. Teď nás čeká praktická část soutěže na našem novém školním dopravním hřišti.

Lenka Durdilová, vychovatelka ŠD