Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Zprávy v médiích o chystaných změnách v dopravě po otevření stanice metra v Motole se stále mění. Nejdříve je ROPID zveřejnil, teď je snad zrušil... Co tedy vlastně platí?

Zprávy v médiích o chystaných změnách v dopravě po otevření stanice metra v Motole se stále mění. Nejdříve je ROPID zveřejnil, teď je snad zrušil... Co tedy vlastně platí?

Pravdou je, že připravované zprovoz nění nového úseku metra do Moto la a avizované změny v dopravě jsou doprovázeny zmatky a emocemi. Údajné plány ROPIDu (Regionální organizátor Pražské integrované dopravy) na změny v MHD se v médiích objevily již před rokem. Přestože ROPID prohlásil, že jsou to pouhé spekulace z dílny nadšenců pro dopravu, rozhodli jsme se po zkušenostech z roku 2012, kdy změny proběhly bez nás, rychle zareagovat. Obrátili jsme se na ROPID a hlavní město s požadavkem na zachování dopravní obslužnosti. Osobně jsem inicioval petici proti omezování autobusové dopravy, kterou během krátké doby podepsalo téměř 800 obyvatel Prahy 13. Naše iniciativy vyústily do jednání s vedením ROPIDu (28. 4. 2014), na kterém nás ředitel ujistil, že aktuálně se žádná změna nechystá a že všechny návrhy, které v budoucnu připraví, budou vždy nejdříve důsledně projednány s městskými částmi (viz Téma STOPu v červnu 2014).

Situace se uklidnila až do poloviny letošního ledna, kdy několik deníků opět zveřejnilo rozsáhlý seznam změn. Nejdříve bylo opět řečeno, že jde o neoficiální materiál, nakonec ale ROPID pod tlakem veřejnosti skutečně plánované změny zveřejnil. Vzhledem k tomu, že návrh se týkal nejen oblasti dotčené novými stanicemi metra, ale radikálně zasáhl i do tras tramvají a autobusů v centru a na druhé straně Prahy, zvedla se mezi Pražany velká vlna odporu. Výjimkou nebyla ani Praha 13, protože připravované zásahy do autobusových linek byly opravdu citelné. Proto jsem hned pozval ředitele ROPIDu na jednání. Při přípravě podkladů jsme zohlednili také doručené podněty občanů. Jednání se zástupci ROPIDu se 26. ledna spolu se mnou zúčastnili místostarosta Pavel Jaroš, který má problematiku dopravy ve své kompetenci, a předseda výboru pro dopravu a bezpečnost Josef Zobal. Během náročné diskuze o jednotlivých autobusových linkách se nám podařilo obhájit všechny naše hlavní požadavky. V polovině února pak ROPID kvůli velkému odporu veřejnosti vyhlásil, že ustupuje od celopražských změn v dopravě a že od 7. 4. provede pouze změny související s provozem nového metra. Ve stře du 18. února jsem se spolu se svým zástupcem pro dopravu Pavlem Jarošem preventivně sešel s náměst kem primá tora Petrem Dolínkem (na snímku), který nám potvrdil, že dohody s ROPIDem platí a že nebudou provedeny žádné změny, se kterými bychom nesouhlasili.

Hlavní výsledky dohod jsou následující: autobus č. 168 pojede po současné trase s lepším intervalem a bude protažen na Petřiny a Bořislavku. Zachována bude také trasa linky 174 přes Luka a staré Stodůlky. Autobus 235 (přečíslován na 184) bude jezdit z Velké Ohrady přes Nové Butovice na Vypich, ve špičce na Hradčanskou. Linky 214 a 225 budou sloučeny do metrobusu č. 142 s lepším intervalem, který propojí Velkou Ohradu s Novými Butovicemi, Stodůlkami i Prahou 17 a Prahou 6. Linka 137 pojede z Nových Butovic přes Kaufland do Bavorské, víkendový interval se zkrátí na 30 minut. Linka 179 nahradí linku 249 a pojede z Třebonic přes Luka a Motol na Vypich. Linky 230 a 255 budou nově obsluhovat zastávku Jáchymovská a zajistí napojení na metro Luka a sídliště Stodůlky. Jakmile ROPID zpracuje upravené trasy a jízdní řády, zveřejníme je na našem webu www.praha13.cz.

Starosta Prahy 13
Sluneční náměstí 13, 158 00 Praha 13,
tel. 235 011 212 nebo 235 011 202,
e-mail: vodrazkad@p13.mepnet.cz,
internet: www.praha13.cz