Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Je čas na parkovací zóny v Praze 13?

V roce 2013 vyjádřili obyvatelé městské části v anketě výrazný nesouhlas se zavedením placených parkovacích zón. Názor veřejnosti byl tehdy jedním z hlavních důvodů, proč se vedení radnice rozhodlo ukončit veškeré přípravné práce k zavedení zón. Letos budou v některých sousedních městských částech parkovací zóny zřízeny. Zajímal nás názor jednotlivých klubů v zastupitelstvu městské části, a proto jsme se zeptali: Měla by se podle vás otázka možnosti zavedení parkovacích zón v Praze 13 znovu otevřít?


ANO 2011

V souvislosti s připravovanými změnami v oblasti modrých parkovacích zón na území hl. m. Prahy projednal zastupitelský klub hnutí ANO 2011 stanovisko k případnému zřízení těchto zón na území MČ Praha 13. Klub nepodporuje plošné zavádění modrých parkovacích zón na území městské části, nicméně nemůže nevzít v úvahu již dnes problematické parkování rezidentů v některých částech Prahy 13. Protože od dubna letošního roku budou platit nové modré parkovací zóny i v sousedících městských částech Praha 5 a Praha 6, lze předpokládat, že mimopražští řidiči, kteří doposud parkovali svá vozidla v těchto MČ, přeparkují svá vozidla na území Prahy 13, a to zejména do kritických oblastí kolem stanic metra a obchodních center s četnými zastávkami linek MHD. Z těchto důvodů navrhujeme řešit zřízení parkovacích zón (např. smíšených, s omezenou dobou placeného parkování) v těchto vymezených oblastech do vzdálenosti cca 1 až 2 km od jednotlivých stanic metra.

Michal Drábek, předseda klubu zastupitelů hnutí ANO 2011

KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY

Nedostatek parkovacích míst nejen na Praze 13 vede k záměrům zavádět tzv. parkovací zóny, tj. v určitých lokalitách zavést poplatek za parkování, podstatně nižší pro místní a podstatně vyšší pro „přespolní“ a snížit tak problémy s parkováním redukcí poptávky. V Praze 13 jsou vhodné podmínky pro zavádění parkovacích zón jen v okolí stanic metra, kde se střetávají parkovací potřeby místních a do Prahy za prací dojíždějících. Současně by se tak alespoň pro některé dojíždějící auty zatraktivnila veřejná doprava, jejíž zlepšení je účinnějším opatřením ke snížení problémů s parkováním než parkovací zóny. Zlepšení MHD ale leží mimo vliv Prahy 13. Rozšiřování parkovacích zón na Praze 5 a 6 významněji neovlivní problémy parkování v Praze 13. Návrat k myšlence zavést parkovací zóny může být opět odmítáno většinou občanů. Pokud podrobný průzkum zájmu občanů o parkovací zóny neprokáže převažující zájem, nebude KSČM jejich zavádění na Praze 13 podporovat a případné úsilí o ně bude považovat za problematické.

Jan Zeman, zastupitel MČ Praha 13 za KSČM

TOP 09

Samotné plošné zavedení parkovacích zón na území Prahy 13 volná parkovací místa občanům zřejmě nepřinese a naopak je může zatížit nadbytečnou administrativou a dalšími poplatky, které budou znamenat více zátěže než přínosů. Avšak zavedení dobře propracovaného a prostorově správně vymezeného návrhu parkovacích zón by mohlo zlepšit situaci s parkováním – zejména v nejbližším okolí stanic metra ve všední dny 8 – 18, kdy zde hromadně parkují obyvatelé středních Čech dojíždějící do zaměstnání v centru Prahy. Typicky se jedná o nemožnost zaparkovat v okolí zdravotního střediska Lípa a u OC Lužiny. V nočních hodinách 20 – 06 mohou zóny v některých přetížených lokalitách ulehčit zaparkování rezidentům (například na Velké Ohradě omezením parkování nepojízdných vozidel). Za předpokladu velmi dobře promyšleného a s občany řádně prodiskutovaného návrhu a existence prokazatelného přínosu bychom zavedení zón ve zvolených lokalitách podpořili.

Petr Praus, klub TOP 09

ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ

V souvislosti s plánovaným zavedením parkovacích zón v okolních městských částech lze očekávat zhoršení situace s parkováním v sousedících částech Prahy 13. Zóny obvykle zlepší možnosti parkování obyvatelům území, kde jsou zavedeny. Příkladem může být zavedení zón na Žižkově. Je však třeba zajistit nejen potřeby obyvatel Prahy 13, ale i dostatečné možnosti parkování pro návštěvníky městské části a současně řešit i problém v oblastech, které již dnes jsou a nebo v budoucnu mohou být přetíženy vozidly, které zde odstavují motoristé dojíždějící denně za prací. Případné zavedení parkovacích zón nesmí být osamoceným opatřením, ale musí být doplněno i vybudováním  dostatečné kapacity parkovišť typu Park and Ride. Poplatek za parkování by měl být pro občany Prahy 13 spíše symbolický. Zároveň i administrativní zátěž občanů musí být minimální. Parkovací zóny tak mohou přispět ke zlepšení situace na Praze 13 ovšem pouze za výše uvedených podmínek.

Štěpán Hošna, předseda klubu zastupitelů ČSSD

OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA

Otvírání diskuze o zónách v Praze 13 je naprosto předčasné a zbytečné. Není vůbec jasné, kdy, v jaké podobě a ve kterých městských částech parkovací zóny vzniknou. Vzhledem k současné situaci na hl. městě Praze je pravděpodobné, že rozhodnutí v této věci hned tak nepadne. Pokud v Praze 5 a v Praze 6 placené parkovací zóny vzniknou, bude nějakou dobu trvat, než se projeví případné dopady na parkování v naší městské části. Pak teprve bude možné situaci vyhodnotit a navrhnout opatření. Zřízení parkovacích zón v naší městské části není řešením. Navíc obyvatelé Prahy 13 se v průzkumu před třemi lety vyjádřili celkem jasně, že parkovací zóny nechtějí. My dlouhodobě žádáme hlavní město, aby konečně uvolnilo finanční prostředky a zahájilo plánované rozšíření parkoviště P+R na Zličíně a stavbu parkoviště P+R v Nových Butovicích. Praha 13 je připravena k tomu poskytnout veškerou součinnost. To je cesta, jak se bránit parkování mimopražských řidičů na našich sídlištích.

Ludmila Tichá, předsedkyně klubu ODS

ZELENÍ A PIRÁTI PRO 13

Zavedení placených parkovacích zón na Praze 13 není řešení. Tento názor jsme měli už v roce 2013. Domníváme se, že Praha 13 má ještě stále rezervy v rozšiřování parkovacích stání pro rezidenty. Prosazujeme zejména využití vícepodlažních parkovacích domů, které jsou běžné v západoevropských městech a které dokáží řešit parkování velkého počtu vozidel na malé ploše. Argumentem pro zřízení parkovacích zón jsou zejména Středočeši, kteří na území Prahy 13 nechávají svá auta při cestě do centra. Tady Praha 13 doplácí na obecný nedostatek odstavných parkovišť v systému „Park & Ride“ jak na území Prahy, tak Středočeského kraje. Odstavná parkoviště by měla být v dostatečné kapacitě na stanicích metra. Je paradoxní, že tam dnes najdeme spíše soukromá parkoviště obchodních center, kde si dojíždějící do Prahy auta nezaparkují. Je to selhání územní a rozvojové politiky města i naší městské části, na kterou už nyní doplácejí občané Prahy 13. Placené parkovací zóny by pro ně byly jen další zátěží.

Zuzana Drhová, Klub Zelených a Pirátů pro 13