Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Mzdy, penze a státní garance v roce 2016

Valorizace penzí

Současní penzisté si od ledna 2016 polepší v průměru o 40 korun měsíčně. Valorizace podle zákonem stanovených pravidel probíhá automaticky vždy na začátku roku a odpovídá růstu cen (růstu inflace) a části růstu reálných mezd. Jelikož byla inflace v roce 2015 velmi nízká, tak státní penze porostou jen minimálně – přestože zažíváme vyšší ekonomický růst než v letech minulých. Jako jistou kompenzaci vláda schválila mimořádný příspěvek ve výši 1 200 korun, který důchodci dostávají k únorové penzi.

Minimální mzda

Od nového roku se zvýšila minimální mzda o 700 Kč na 9 900 Kč měsíčně (z 55 na 58,70 koruny za hodinu). Naopak životní minimum a existenční minimum se ani letos nezměnilo. Změny v penzijním připojištění – doplňkové penzijní spoření V rámci tzv. III. pilíře je změn celá řada a všechny vnímám jako pozitivní pro uživatele tohoto produktu. Smlouvy uzavřené do 30. listopadu 2012 jsou nazývány „transformovaný fond“ a smlouvy uzavřené od roku 2013 nazýváme „doplňkové penzijní spoření“.

Změny u doplňkového penzijního spoření:

  • Zrušení 18 let jako hranice pro uzavření smlouvy. Smlouvu nově může uzavřít i zákonný zástupce pro nezletilé dítě. V takovém případě si účastník bude moci vybrat třetinu vlastních příspěvků v 18 letech věku, pokud smlouva běžela alespoň 120 měsíců a před dosažením 18 let věku 24 měsíců nedošlo k převodu od jiné penzijní společnosti.
  • Výplata pravidelné penze na dobu delší než 10 let bude osvobozena od daně z výnosů.
  • Věk pro nárok na jednorázové vyrovnání se vrací u doplňkového penzijního spoření zpět na 60 let (doposud byl nárok na výplatu podmíněn přiznáním starobního důchodu). Pokud vám do konce smlouvy zbývá více než 15 – 20 let, doporučuji zvážit změnu z transformovaného fondu (kde jsou omezené možnosti investování a nízké zhodnocení) na doplňkové penzijní spoření, kde lze zvolit několik investičních strategií a v delším časovém horizontu může být výsledné zhodnocení klidně i dvojnásobné. Než ale takovou změnu provedete, nezapomeňte na to, že vedle potenciálního vyššího zhodnocení tím na druhé straně zrušíte jiné možné výhody. Jednou z nich je tzv. „výsluhová penze“, tj. možnost výběru poloviny prostředků včetně státní podpory, příspěvků zaměstnavatele a zhodnocení po 15 letech trvání smlouvy. Pokud již vám zbývá krátká doba k „výsluhové penzi“, převod na doplňkové penzijní spoření bych ještě odložil.
  • Zvýšení částky, kterou si může účastník odečíst z daňového základu (platí až od 1. 1. 2017). U fyzických osob bude možnost odpočtu vkladů z daňového základu až 24 000 Kč ročně (doposud 12 000 Kč ročně), což znamená, že od příštího roku je třeba spořit měsíčně 3 000 Kč pro plné využití státních subvencí (doposud to bylo 2 000 Kč měsíčně). Změna je opravdu platná od příštího roku, tak si nenechte namluvit, že je nezbytně nutné vklad navýšit již nyní.
  • Zvýšení částky, kterou může účastníkovi přispívat zaměstnavatel (platí také až od 1. ledna 2017). Vklad zaměstnavatele na smlouvu penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření u zaměstnanců bude osvobozen od platby daně z příjmů a sociálního a zdravotního pojištění až do výše 50 tisíc korun ročně (dříve 30 000 Kč ročně).

Ondřej Marek, majetkový poradce, ondrej.marek@sbelter.cz