Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

PRO DOBROU VĚC

V prosinci se v ZŠ s RVJ Bronzová konal charitativní jarmark. Víme, že dětské práce možná nejsou dokonalé, ale kupující jistě ocenili, že byly vyrobeny s láskou a úmyslem pomoci. Výtěžek předala Rada rodičů, jak děti a rodiče rozhodli, na vzdělávání dvou keňských dětí v projektu Adopce na dálku, útulku pro handicapovaná zvířata Jinonice, zookoutku v Malé Chuchli, na adopci zvířat v Zoo hl. m. Prahy a psímu útulku Praha-Troja. Opět jsme podpořili dobrou věc a posílili charitativní cítění všech zúčastněných.

Školní parlament ZŠ s RVJ Bronzová