Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Prosaz pomáhá už 25 let

V prvních zimních měsících je běžné ohlížet se za uplynulým rokem a takříkajíc bilancovat. Hodnotí se a bilancuje zpravidla tehdy, když se něco uzavírá, když něco končí – třeba kalendářní rok nebo účetní období. Prosaz letos oslaví 25 let činnosti a symbolicky se tak uzavírá jedno období. Dalo by se říci, že končí pomyslné období „dětství“ a začíná období  „dospělosti“. To je samozřejmě příležitost k bilancování.

Pro začátky Prosazu je srovnání s dětstvím příhodné. Nejen proto, že organizaci zakládali velmi mladí lidé, ale především pro počáteční velmi silnou orientaci na zábavu. Bavit se a trávit společně volný čas bylo prioritou i pro mladé lidi se zdravotním postižením a doba nabízela nové možnosti. A tak se organizovaly první akce – zájezd do Francie, kurzy sportovního potápění, sjíždění řeky Otavy, potápění na Krétě...

Postupem času ale bylo zřejmé, že zábava předpokládá nejprve zabezpečení jisté úrovně životního standardu. Jinak řečeno – při určitém stupni tělesného postižení se těžko přemýšlí o zábavě, když například nemáte nikoho, kdo vám pomůže na záchod. A to je asi jeden z důvodů, proč Prosaz začal v roce 2002 poskytovat osobní asistenci. Tato služba, v mnoha zemích poměrně běžná, u nás v té době ještě neměla žádnou oporu v zákoně. Teprve od roku 2007 začal platit nový zákon o sociálních službách, který pro poskytování osobní asistence stanovil první závazná pravidla a uzákonil povinnou registraci poskytovatelů sociálních služeb.

Mimochodem, od 1. 1. 2007, kdy se stala osobní asistence Prosazu registrovanou službou, ji využilo 444 klientů. Nejstaršímu z nich bylo více než 100 let. Dohromady bylo poskytnuto 125 500 hodin péče. To je v přepočtu péče trvající nepřetržitě 14 roků, 3 měsíce, 3 týdny, 6 dnů a 4 hodiny.

K osobní asistenci se postupně přidávaly i další služby a rozšiřovalo se spektrum činnosti. Pořádaly se reprezentační plesy, organizovaly se jarmarky výrobků chráněných dílen, probíhala klubová činnost. V roce 2004 bylo registrováno nestátní zdravotnické zařízení, aby mohla být poskytována i zdravotní péče v domácím prostředí klientů. Bohužel, skutečný rozvoj domácí zdravotní péče nastal až po uzavření smlouvy s VZP v roce 2011. Mezi tím dostal Prosaz do majetku rekreační středisko v Líchovech u Sedlčan, kde postupně rozšiřuje bezbariérové úpravy,  bylo založeno několik pracovišť chráněných dílen a byla také zaregistrována pečovatelská služba.

A tak se postupně „dětské“ zábavy měnily v „dospělé“ povinnosti. Všechny současně poskytované služby a probíhající aktivity najdete na www.prosaz.cz. Činnost Prosazu můžete podpořit finančním příspěvkem na transparentní dárcovský účet číslo 222 412 4028/5500 (u Raiffeisenbank) nebo zasláním dárcovské SMS za 30 Kč ve tvaru: DMS DOMAJEDOMA na telefonní číslo 87 777.

Tomáš Chmelař, Prosaz