Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Výborné výsledky testování žáků

Smyslem mezinárodního inspekčního šetření PISA, které se koná jednou za pět let, je porovnat čtenářskou, matematickou a přírodovědnou gramotnost patnáctiletých žáků, studentů a učňů z různých zemí světa. V ČR se zapojilo 7 000 žáků devátého a desátého ročníku z 345 základních a středních škol. Vloni na jaře se zapojilo i 29 žáků a žákyň 9. ročníku ZŠ Kuncova. Výsledky našich žáků, které jsme obdrželi v lednu, byly ve všech sledovaných oblastech nadprůměrné – v přírodovědné gramotnosti obsadili 40. místo, v matematické 22. místo a ve čtenářské 16. místo. Svými souhrnnými výsledky zařadili ZŠ Kuncova na krásné 7. místo ze 143 testovaných základních škol v ČR. Více na www.zskuncova.org v kapitole Škola – Autoevaluace. V testování Stonožka 9 navázali letošní přihlášení deváťáci ZŠ Kuncova na výborné výsledky svých předchůdců z loňska. Testy společnosti SCIO prověřily žáky z matematiky, českého jazyka, obecných studijních předpokladů a z angličtiny. Do testování se zapojilo 634 základních škol a víceletých gymnázií, tedy 18 000 žáků z celé České republiky. Naši žáci a žákyně byli opět nadprůměrní. Všem deváťákům přeji hodně úspěchů v přijímacím řízení na střední školy.

Pavel Petrnoušek, ředitel ZŠ Kuncova