Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Jak řeší radnice dopravní obslužnost Prahy 13?

Autobusová linka 142 často nedodržuje příjezdové časy. Jak řeší radnice dopravní obslužnost Prahy 13?

Problémy s nepravidelným provozem některých linek nejsou příjemné a netýkají se bohužel jen linky 142, ale i některých dalších podobných linek nejen na našem území. Komplikace jsou zpravidla dány silnou automobilovou dopravou či jsou způsobeny probíhajícími stavebními pracemi a souvisejícími výlukami. Linka 142 jezdí do oblasti sídliště Velká Ohrada od 7. dubna 2015 s otevřením nového úseku metra A do Nemocnice Motol. Praha 13 tehdy velice silně negovala některá dopravní opatření. K některým našim požadavkům bylo nakonec přihlédnuto ještě před zprovozněním metra, jiné požadavky byly zrealizovány s následným vyhodnocením provozu. Co se týče linky 142, mohu potvrdit, že zaznamenáváme četné negativní reakce na její zpožďování. S organizací ROPID, která je správcem Pražské integrované dopravy, o problémech se zpožďováním linky 142 intenzivně jednáme. Podle poslední informace ROPID zvažuje možnost rozdělení linky 142 na Velké Ohradě do dvou linek: polookružní linku 142 na trase Nové Butovice – Velká Ohrada – Malá Ohrada – Nové Butovice a linku 225 na trase Velká Ohrada – Nádraží Veleslavín. Vše však je odvislé od kapacitního odstavu autobusů ve smyčce Velká Ohrada. S organizací ROPID a Dopravním podnikem ještě projednáme možnost nasazení kloubových autobusů na lince 142 pro zvýšení její přepravní kapacity.

Ing. David Vodrážka
starosta Prahy 13