Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Senior Akademie odstartovala

Praha 13 opět navázala spolupráci s Městskou policií hl. města Prahy a společně zorganizovaly druhý ročník úspěšné Senior Akademie, která se zabývá účinnou prevencí kriminality.

Senior Akademie, nad kterou převzal záštitu zástupce starosty pro so ciální oblast Pavel Jaroš, je cyklus vzdělávacích programů prevence kriminality, ochrany života, zdraví a majetku zaměřených na seniory. Moderní alternativní metodou, založenou na principu univerzity třetího věku, přednáší strážníci městské policie účastníkům aka demie, jak se chovat v krizových situacích, předcházet trestné činnosti nebo jak účinně přivolat pomoc. V rámci programu mohou senioři a zdravotně postižení občané s trvalým pobytem v Praze 13 a v Praze–Řeporyjích absolvovat celkem třináct přednášek, které se  konají pravidelně každou středu od 14 do 16 hodin v obřadní síni radnice.

Do programu akademie se zapsalo téměř sedmdesát seniorů, kteří se dozvědí více o zajištění osobního bezpečí, zabezpečení majetku, o finanční gramotnosti, kriminalistice, základech první pomoci, obraně proti podvodníkům nebo domácímu násilí, o povinnostech při chovu psů apod. Součástí cyklu je také návštěva Muzea Policie České republiky, Psího domova v Tróji nebo Centrálního operačního střediska městské policie.

Projekt prevence kriminality Senior akademie probíhá v rámci aktivit místní Agendy 21 a je realizován zdarma. Jeho slavnostní zahájení připadlo na středu 21. února. Seniory přivítali místostarostové Petr Zeman a Pavel Jaroš společně s Lenkou Hofmanovou z oddělení prevence městské policie.

Eva Libigerová