Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Jak řešit bezpečí seniorů

Jednou ze zvlášť zranitelných skupin obětí trestné činnosti jsou lidé v seniorském věku. V zájmu jejich bezpečí se městská část Praha 13 ve spolupráci s Policií ČR rozhodla uspořádat přednášku na téma Osobní bezpečí seniorů.

Preventivní seminář se uskutečnil 14. února na radnici. Zájem ze strany seniorů překonal naše očekávání. Obřadní síň radnice se naplnila do poslední židle. Potěšilo nás, že na seminář si našlo cestu téměř 100 seniorů. Často se jednalo o „známé tváře“ z loňské Senior akademie a našich klubů seniorů. Posluchači byli lektorkou seznámeni s činností Policie ČR a především se zásadami své osobní bezpečnosti v domácím prostředí i venku. Bylo pro ně připraveno několik preventivních videí. Jednalo se vlastně o modelové situace, ve kterých se naši starší spoluobčané stali oběťmi trestné činnosti. Přednášející policistka každé z videí odborně okomentovala a snažila se seniorům poskytnout rady a informace, jak se nestát obětí nejrůznějších zločinců a podvodníků.

Po skončení preventivního semináře byly pro posluchače připraveny i malé dárky od Policie ČR. Při odchodu nám řada seniorů děkovala za uspořádání semináře a v jejich tvářích se značil úsměv. Dozvěděli se řadu užitečných informací a věřím, že prožili i příjemné odpoledne.

Jan Morčuš, koordinátor prevence kriminality