Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Zápis do prvních tříd

Termín zápisu do prvních tříd základních škol Prahy 13 pro školní rok 2019/2020 byl stanoven na čtvrtek 4. dubna od 13.00 do 18.00 hodin a na pátek 5. dubna od 13.00 do 17.00 hodin. Grafickou podobu spádových obvodů základních škol v Praze 13 naleznete na www.praha13.cz/skolstvi.

Jan Šafir, vedoucí odboru školství