Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Březnová křížovka

Národní zemědělské muzeum vypráví ...TAJENKA. V muzeu se dozvíte spoustu zajímavých informací například o zemědělské technice, myslivosti, rybářství, zemědělství s řadou unikátních sbírkových předmětů i hospodářskými zvířaty a vodě v krajině. Najdete tu výstavu Gastronomie, kde je k vidění „retro“ i moderní kuchyňské vybavení a gastro studio. Muzeum pořádá také kurzy vaření pro veřejnost. Prohlídku můžete ukončit na střeše, kde mají ukázky zemědělských plodin typické pro naše podnebí. Otevřeno je každý den kromě pondělí od 9.00 do 17.00 hodin. Více na www.nzm.cz.


Únorová tajenka:

JEDNU Z NEJVYŠŠÍCH VĚŽÍ VE MĚSTĚ

Výherci:

Jan Venclů, L užiny;
Vlaďka Hrádková, Praha 5;
Karel Davídek, Stodůlky

Tajenku křížovky a odpovědi do Čtenářské soutěže zašlete do 20. března na adresu redakce: ÚMČ Praha 13, redakce STOPu, Sluneční nám. 13, 158 00 Praha 13 nebo na e-mail: soutez@praha13.cz. Výherci budou informováni o termínu vyzvednutí výhry e-mailem nebo dopisem.

Připravila Petra Fořtová