Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Noční stání nákladních vozidel

V důsledku stále se zhoršující situace s parkováním na sídlištích Prahy 13 zahájí naše obvodní ředitelství pravidelné kontroly neoprávněného nočního stání nákladních vozidel na veřejných parkovištích a ostatních vybraných komunikacích. Upozorňujeme tímto všechny provozovatele a vlastníky nákladních vozidel, že městská policie nebude tolerovat nedovolené parkování soukromých ani firemních automobilů v rozporu s místní úpravou silničního provozu. Obecně je stání těchto vozidel na většině pozemních komunikací v době od 20.00 do 6.00 v celém městě zakázáno. S ohledem na akutní nedostatek parkovacích míst na většině sídlišť, přistoupíme k nekompromisnímu postihování neukázněných řidičů nákladních vozidel, kteří nebudou respektovat zákaz nočního stání.

Tomáš Navrátil, vrchní komisař MP