Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Přijďte posílit náš dobrovolnický tým


Slepota přináší do běžného života řadu komplikací. To, co zdravý člověk dělá automaticky, stojí nevidomé velké množství úsilí a času. Již od roku 2000 pomáhá lidem se zrakovým postižením v různých oblastech jejich života pražská nezisková organizace Okamžik, z.ú., která od roku 2004 provozuje pro nevidomé největší akreditované dobrovolnické centrum. Nyní do našeho Dobrovolnického centra hledáme další dobrovolníky, kteří by dva až třikrát měsíčně doprovázeli nevidomé lidi k lékaři, na úřady či na nákupy, nebo dlouhodobě poskytovali nevidomým vizuální pomoc doma, při sportu, kulturních aktivitách, předčítání, případně pomáhali nevidomým rodičům při aktivitách s jejich dětmi. Za devatenáct let existence pomáhaly v Dobrovolnickém programu Okamžiku stovky dobrovolníků, kteří věnovali nevidomým desetitisíce hodin svého volného času. Například v loňském roce to bylo více než pět tisíc hodin.
Pokud chcete i vy nabídnout pár hodin ze svého volného času a získat i lidsky zajímavou zkušenost, máte vhodnou příležitost. Další výcvik nových dobrovolníků proběhne v termínech 14., 21. a 28. května vždy od 17.00 do 20.00 hodin a předchází mu osobní schůzka. Podrobnější informace naleznete na www.okamzik.cz. Kontaktovat nás můžete na tel. číslech 775 209 055, 604 841 926, 233 379 196 nebo na e-mailu dc@okamzik.cz. Těšíme se na spolupráci s vámi.

Marie Matějů