Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Každoroční zápisy do mateřských a základních škol


Pane starosto, blíží se jaro a s ním každoroční zápisy do mateřských a základních škol, jak budou letos probíhat?

Pro rodiče je období zápisů poměrně náročné a chtěl bych touto cestou všechny ujistit, že Praha 13 má více než dostatečnou kapacitu volných míst jak v mateřských, tak i v základních školách. Zápis do mateřinky nebo první třídy je pro děti i rodiče velkým životním krokem. A my se ho spolu se všemi školami a školkami pokusíme zajistit tak, aby byl i v této epidemiologicky nepříznivé době pro děti i rodiče bezproblémový.
Na území naší městské části je 22 mateřských škol s kapacitou, která je dlouhodobě postačující pro přijetí všech dětí s trvalým bydlištěm v naší městské části. Všechny školky jsou spádové. To znamená, že rodiče a zákonní zástupci mohou vybírat z těch mateřinek, které mají v okolí svého bydliště, aby nemuseli s dětmi daleko cestovat. Povinná předškolní docházka se týká dětí starších pěti let. Termín odevzdání přihlášek do mateřských škol je v úterý 4. května.
Zápisy do prvních tříd základních škol pro příští školní rok 2021/2022 proběhnou ve dvou dnech a to ve čtvrtek 8. a v pátek 9. dubna. Městská část je zřizovatelem deseti základních škol s kapacitou, která je v tuto chvíli zcela dostatečná pro všechny děti z Prahy 13. Jednotlivé školy nabízejí i specifická zaměření, s kterými se rodiče budoucích prvňáčků mohou seznámit na webových stránkách jednotlivých škol.
I přesto, že se školy už rok potýkají se zásadními změnami a mnohými opatřeními, tak, pokud to bude situace dovolovat, by zápisy měly proběhnout klasicky. Tedy formou osobního setkání učitele, žáka i rodičů. Přímý kontakt nejde ničím nahradit, speciálně pro prvňáčky je to první setkání s paní učitelkou a většinou i první návštěva školy samotné. Z druhé strany se i pedagog během zápisu s dětmi i rodiči raději seznámí osobně. Společně s řediteli školních zařízení tedy věříme, že za dodržení maximálních hygienických opatření se zápisy uskuteční tváří v tvář. Formuláře k zápisům jsou k dispozici jak na webových stránkách jednotlivých škol i školek a také na https://skolyprahy13.cz.
Pokud by to opravdu nebylo možné, zopakoval by se loňský scénář, kdy školy i školky přijímaly přihlášky především on-line a zápisy proběhly bez osobní účasti dětí, takže distančně. Tuto zkušenost tedy školy i školky již mají za sebou a jsou na tyto varianty připraveny.

V loňském roce se realizoval zajímavý projekt Zdravé světlo do škol. Bude letos pokračovat? Jaké investice do školních budov se na tento rok připravují?

Podpora nových technologií ve školách ze strany radnice je velmi důležitá, hlavně v zimním období se právě kvalita osvětlení stává velmi aktuální. Prvního září 2020 byl zkolaudován nový systém osvětlení na pilotní ZŠ Klausova 2450, kde došlo ke kompletní výměně starých zářivkových těles za nové LED jednotky. Nové LED osvětlení ve zmíněné škole je projektem, který radnice realizovala v úzké spolupráci s vedením školy. Veškerá investice bude zpětně hrazena z úspor na elektrické energii a věřím, že se nám postupně podaří zdravější osvětlení instalovat do dalších školských zařízení.
Kromě energetické úspory přinese i nesrovna telně větší světelnou pohodu pro práci dětí i pedagogů. Finanční návratnost této investiční akce je propočítána na 7 let.
V současné době je připravována výměna stejného typu v dalších 5 školských objektech. Další pilotní energetický úsporný projekt ve 3 základních školách městské části Praha 13 se týká realizací rekuperačních jednotek, včetně chlazení a fotovoltaických článků. Financování tohoto projektu počítá s přispěním Státního fondu pro životní prostředí a participací hlavního města Prahy.
Záměrem projektu je zvýšení uživatelského komfortu zlepšením vnitřního prostředí a snížením energetické náročnosti budov prostřednictvím nižších nároků na dodávky tepelné, ale také elektrické energie. Vzduchotechnika ve školských objektech bude řešena výhradně jako řízené větrání s rekuperací, která přispěje k úspoře při ohřevu vstupujícího větraného vzduchu. Co se týče chlazení vzduchu je navrhované technické řešení zdravotně nezávadné. Oproti běžné klimatizaci, kdy vzduch se všemi škodlivinami pouze jednotkou cirkuluje, rekuperace naopak současně chladí i větrá a snižuje tak koncentraci nevhodných látek. To je ve školách významné i s ohledem na současnou epidemickou situaci.

Ing. David Vodrážka,
starosta Prahy 13