Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Klienti i zaměstnanci dostali druhou dávku vakcíny

Převážná část klientů a zaměstnanců Domova pro seniory Zity Kabátové ve Stodůlkách byla 11. února naočkována už druhou dávkou vakcíny proti covidu-19. Stejně jako u první dávky vše proběhlo bez problémů a naprostá většina seniorů neměla žádnou negativní reakci.
„Očkování druhou dávkou vakcíny absolvovala většina našich klientů a také zaměstnanci. Protože se snažíme všechny maximálně ochránit, po první dávce očkování jsme pro jistotu a samozřejmě po dohodě s rodinami, nepovolovali žádné návštěvy. Děkuji touto cestou za pochopení všem příbuzným a blízkým i našim klientům a těšíme se na pozitivnější dny,“ sdělila ředitelka domova pro seniory Milena Bartovská.

„Jsem velmi rád, že druhá dávka očkování v domově pro seniory bezproblémově proběhla a drtivá většina klientů je proočkovaná. Děkuji jim za odpovědný přístup a také děkuji všem zaměstnancům, kteří se v této nelehké době o naše seniory starají. Odloučení členů rodiny je momentálně jedna z nejtěžších věcí, které musíme čelit. Věřím, že očkování klientů opět otevře dveře návštěvám,“ řekl starosta David Vodrážka a dodal: „V této nelehké době se snažíme maximálně pomáhat všem, kteří to potřebují, a péče o seniory je jednou našich z priorit.

Velmi si vážím faktu, že, stejně jako tomu bylo na jaře loňského roku, se snaží pomáhat i privátní firmy. Proto jsme také mohli v polovině února zprostředkovat předání daru od Společnosti Mattoni 1873. Ta nabídla klientům domova pro seniory zdarma více než osm tisíc nápojů, které jim zpestří pitný režim. Děkuji touto cestou všem, ať už jsou to firmy, úřady, spolky nebo jednotlivci, kteří se snaží v rámci svých možností pomáhat bez ohledu na vlastní prospěch.“

Lucie Steinerová