Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

ON-LINE VÝUKA INSPEKCI POTĚŠILA.

V druhém únorovém týdnu byla ZŠ Janského nečekaně vybrána Českou školní inspekcí jako jedna z mnoha škol v ČR pro analýzu současné situace s distančním vzděláváním. Výsledky šetření jsou pro naši školu velmi potěšující. Veškeré úsilí, které naši učitelé věnovali a věnují dětem, bylo shledáno jako ta správná cesta. Inspektoři nahlédli jak do prezenčních, tak hlavně do on-line hodin. Pochválili zejména technické vybavení školy pro výuku na dálku, které si škola zajistila, a možnost potřebnou techniku zapůjčit žákům. Dále pak ocenila celkové vedení výuky s důrazem na zapojení všech žáků do vzdělávacího procesu. A hlavně samotný způsob výuky učitelů, který i přes nepřítomnost žáků ve škole zaručuje, že jejich vzdělání neutrpí oproti běžné prezenční výuce téměř žádnou ztrátu.

Jan Havlíček, ředitel