Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Plán udržitelné městské mobility

Doprava se stává stále významnějším tématem. Nejde jen o parkování, které řešíme každodenně, ale díky novému projektu se chystáme zmapovat a navrhnout řešení dopravního systému jako celku. Zaměříme se na všechny druhy dopravy, dopravu veřejnou i soukromou, osobní i nákladní, motorizovanou i pěší a statickou i na negativní vlivy dopravy na životní prostředí.
Plán udržitelné městské mobility MČ Praha 13 se bude věnovat specifickému území naší městské části a bude řešit nejpalčivější problémy Prahy 13. Naší výhodou je dobrá poloha na jihozápadním okraji Prahy, území s množstvím zeleně, s kvalitním bydlením a dobrou dostupností školství a služeb a výborným spojením MHD s centrem Prahy. Zároveň jsme „nárazníkovou“ oblastí pro automobily dojíždějící po dálnici D5 do Prahy...
V průběhu projektu připravujeme dopravní průzkumy, zejména směrový dopravní průzkum zaměřený na tranzitní automobilovou dopravu, křižovatkové průzkumy intenzit dopravních proudů a průzkum obsazenosti parkování vozidel. A jednou z nejdůležitějších částí celé akce bude získání námětů a připomínek od obyvatel městské části k problémovým oblastem. Návrhová část plánu pak přinese konkrétní nápady, jak řešit tyto problémy v dopravní dostupnosti, v bezpečnosti v dopravě nebo s parkováním.
Všechny informace a aktuality k projektu včetně anketního dotazníku naleznete na webových stránkách http://mobilita.praha13.cz.

Oddělení projektových řízení