Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Praha 13 odpouští místním podnikatelům poplatky z ubytování

Vedení Prahy 13 si je plně vědomo složité situace podnikatelů v oblasti ubytování, a tak od února nebudou muset hradit tyto poplatky. „Podnikatelům se snažíme maximálně pomoci a prominutí poplatků je jedním z kroků, kterým můžeme situaci ulehčit,“ řekl starosta Prahy 13 David Vodrážka a dodal: „Ode dneška tak podnikatelé, kterých se tento poplatek týká, platit nemusí. Toto rozhodnutí se zatím vztahuje na období od 1. února do 31. března 2021, a to v plné výši stanovené sazby. Pokud nepříznivá situace bude trvat i na konci března, je samozřejmě možné toto rozhodnutí prodloužit. Tento poplatek se týká desítek penzionů, ubytoven a také například kempu. Je důležité zdůraznit, že jde o podnikatelské subjekty, jejichž hlavním zdrojem příjmů je právě ubytování. Provozovatel tak nemusí poplatky od hostů vybírat a odvádět, jak je to běžné.“
Městská část Praha 13 tak postupuje v souladu se zákonem č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, a také s rozhodnutím Magistrátu hlavního města Prahy.

-red-