Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Vydařená výtvarná soutěž

I v této nezvyklé době pro žáky vymýšlíme zajímavé aktivity. V rámci projektu 51 kroků k lepšímu vzdělávání se nám před Vánoci podařila zrealizovat výtvarná soutěž na téma Naše tradice aneb Poznej zemi, ze které pocházím. Do soutěže se zapojili žáci 1. a 2. stupně naší FZŠ Trávníčkova a ke spolupráci jsme pozvali i žáky ze ZŠ Mládí. Své obrázky a výtvory odevzdalo přes šedesát dětí. Aktivita to byla volnočasová, komunitní a do tvorby se jistě zapojili i rodiče.

Na obou školách spolupracovalo přes osm vyučujících. Z obrázků se snadno dalo vyčíst, že tradice máme v rodinách různé, některé vánoční jsou velmi podobné, jiné se zase úzce dotýkaly rodinného kruhu a domácí pohody, která k Vánocům patří. A protože mezi soutěžícími byli i žáci s odlišným mateřským jazykem, měli jsme možnost poznat tradice jiných zemí i jiných svátků. Abychom mohli výtvory ukázat veřejnosti, zvolili jsme pro hodnocení prací elektronickou formu dotazníku. V lednu tak mohli všichni hodnotit obrázky ve třech různých kategoriích – výtvarné práce prostorové, plošné a zpracování tématu žáky 2. stupně. Rozpětí technik bylo velmi rozmanité a jistě můžeme být na malé autory hrdí. Na naše umělce, jejichž obrázky či výtvory dosáhly nejvyššího hodnocení, čeká ve škole drobná odměna, kterou jistě dokážou náležitě využít ve svém dalším výtvarném působení. Výstava byla k vidění do konce února v atriu radnice na Slunečním náměstí. Věříme, že jsme vám nabídli příjemný zážitek.

Jana Laudátová