Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Divadlo v Bronzovce žije

V našem divadelním kroužku máme mnoho talentovaných herců a šikovných kulisáků a také nadšených diváků, kteří se i letos připojili ke Klubu mladých diváků. V rámci klubu shlédneme během roku tři divadelní představení. Poprvé jsme se sešli v pondělí 9. ledna před Divadlem v Dlouhé. Čekala nás inscenace Kouzelná flétna. Pohádkový příběh plný komických situací se skvělým hudebním doprovodem nás zcela uchvátil. Dojem z celého představení doladily originální kostýmy a fantastické výkony herců, zejména Jana Sklenáře v roli Královny noci.

ZŠ s RVJ Bronzová