Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Ukliďme Prahu 13

MČ Praha 13 se letos opět zapojí do čistě dobrovolnické akce Ukliďme Česko – Ukliďme Prahu 13. Pravidelné úklidové akce přerušily na čas karantény, ale nyní bychom zase rádi pomohli uklízet veřejná prostranství v místě, ve kterém žijeme a pracujeme. Dobrovolnická úklidová akce probíhá na území celé České republiky. Jejím cílem je uklidit nelegálně vzniklé černé skládky a nepořádek. Srdcem akce jsou dobrovolní organizátoři místních úklidů. To jsou lidé, kteří se chopí odpovědnosti a ve svém volném čase zorganizují úklid v místě, které si sami určí. Od začátku až do konce se pak starají o hladký průběh akce.

Hlavní organizátor www.UklidmeCesko.cz jim k tomu poskytuje know-how, pevné pytle na sesbíraný odpad a další potřebnou podporu. Pro zájemce o zorganizování úklidové skupiny je více informací na www.uklidmecesko.cz/about/zakladniInformace/. Hlavní jarní úklidový den bude 1. dubna 2023, ale již nyní si můžete naplánovat a zaregistrovat svoje úklidy. I když jste si schopni úklidové pomůcky zajistit sami, přesto budou hlavní organizátoři potěšení, pokud si na jejich webu svůj úklid zaregistrujete: www.uklidmecesko.cz. Vzhledem k medializaci akce a širokému povědomí se tak o vašem zaregistrovaném úklidu dozví tisíce možných dalších dobrovolníků.

MČ Praha 13 tuto akci velice vítá a podporuje. Vytvořené a u hlavního organizátora akce zaregistrované skupiny (z podniků, občanských spolků, společností SVJ, škol apod.) se mohou hlásit na odboru životního prostředí u Dany Céové, ceovad@praha13.cz, tel. 235 011 474. Pokud se na nás předák některé úklidové skupiny obrátí, rádi případně pomůžeme vytipovat vhodnou lokalitu k úklidu a po akci odvezeme z domluveného prostranství pytle se sebraným odpadem. Můžeme předem poskytnout i malé množství pytlů na sebraný odpad. Váš úklidový den nemusí být nutně na apríla, můžete si zvolit i jiné datum a my se rádi postaráme o odpady, které seberete. Pokud nám navíc pošlete fotografie a pár řádek o dění při úklidu, rádi o Vás napíšeme ve STOPu.

Těší nás, že někteří spoluobčané z Prahy 13 uklízí sami a dobrovolně během celého roku. Požádají nás o pytle na odpad nebo pošlou fotografii, kde sebrané odpadky zanechali. Této iniciativy si velmi vážíme a děkujeme všem, kterým záleží na čistotě a pořádku ve veřejném prostoru. Jiní naopak nepořádek bezohledně vytvářejí. Při vynášení odpadků z domova do kontejnerů jim mnohdy něco upadne a málokdo svá záda pro odpadky sehne. Jindy vidíme, že někdo kontejner po sobě ani nezavře a pak vítr volně roznáší odpadky po okolí. Někomu zase lenost nedovolí navštívit méně plný kontejner třeba jen o jeden metr dál a odpadky vysype do přeplněné nádoby, kterou pak zavřít už nelze.

Hodně nás trápí i černé skládky ve veřejné zeleni. Jednu z nich jsme například nedávno likvidovali v okolí zimního stadionu Bronzová na Lužinách. Co vše bylo nutné odklidit se ani slovy nedá popsat. Odbor životního prostředí zajišťuje úklid odpadků z ploch veřejné zeleně výsběrem 3x týdně. V této frekvenci jsou obsluhovány i venkovní odpadkové koše. Většinou to nestačí, protože koše obsahují objemný domovní odpad, což je nepřípustné. Koše jsou ve veřejné zeleni určeny pouze k odložení drobného odpadu při procházkách po sídlišti. Do košů nepatří krabice od zboží, od jídla ani PET láhve od nápojů. Domovní odpad je nutné třídit a odkládat do připravených barevných sběrných nádob ze systému hl. města Prahy. Směsný komunální odpad je nutné vždy odkládat pouze do černých kontejnerů příslušejících k jednotlivým domům.

Dana Céová