Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Vědomostní soutěže v základní škole Mládí

Jako každoročně se v naší škole během zimních měsíců konají školní kola vědomostních olympiád. Soutěže Olympiáda z anglického jazyka se dokonce zúčastnilo bezmála 70 žáků ze 7. a 9. tříd. Všichni si vyzkoušeli práci s textem a ti, kteří prošli do ústní části, ukázali své dovednosti a svou nápaditost ve vyjadřování v cizím jazyce.
Všem zúčastněným velmi děkujeme. Vítězům obou kategorií, Filipu Jozífovi z 9.B a Evě Zavadilové ze 7.B, gratulujeme k postupu do obvodního kola, které se koná již tradičně v Domě dětí a mládeže na Praze 5.
Tímto děkujeme především paní učitelce Doubravce Matulové za kompletní přípravu celé soutěže, která má nejen v Praze 13 dlouholetou tradici a prestiž.

Za angličtinářky na 2. stupni Iveta Pichlová