Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Zvyšující se životní náklady i ceny energií ovlivňují nás všechny

Pane starosto, zvyšující se životní náklady i ceny energií ovlivňují nás všechny, v jakých situacích radnice může pomoci?

Radnice je zde pro všechny obyvatele naší městské části a naším úkolem je tvořit komfortní prostředí a zajištění komplexní infrastruktury i služeb pro širokou veřejnost. Pokud se někdo z vás dostane do tíživé situace, může se na radnici kdykoli obrátit a my se budeme maximálně snažit najít cestu k smysluplnému řešení. Je zde k dispozici bezplatná právní poradna, stačí se objednat na informační lince a právní pomoc vám na úřadě poskytnou odborníci zdarma. Informační telefonní linka slouží k rychlému zodpovězení otázek, co všechno lze na našem úřadu vyřídit nebo vás přepojí přímo na příslušný odbor. V současné době se v souvislosti s povinností zřízení datových schránek zvýšila návštěvnost živnostenského odboru. Většina klientů žádá o zrušení pozastavených živnostenských oprávnění nebo o zrušení své podnikatelské činnosti z důvodu, že ji již několik let nevykonává. Srovnám-li čísla s minulým rokem, zájem o zrušení živností je aktuálně desetkrát vyšší.
Abychom zjednodušili přístup ke kompletním informacím o spolcích či organizacích, které v městské části poskytují sociální péči, vydali jsme nový Katalog poskytovatelů sociálních a návazných služeb. V přehledné publikaci si tak každý, kdo hledá pomoc pro sebe či své blízké, může jednoduše najít kontakty na příslušné organizace nebo spolky. Katalog je rozčleněn podle cílových skupin, tedy pomoc pro seniory, děti, mládež, rodinu, zdravotně hendikepované nebo cizince. Velmi cenné jsou zde také kontakty na poradny v případě krizových životních situacích. Katalog je zveřejněn na webových stránkách radnice a také v tištěné podobě bude distribuován na místa, kde pomůže nejvíce.

Pomáháme také kulturním a sportovním organizacím. Udržet volnočasové aktivity pro všechny skupiny obyvatel finančně dostupné není v současné době jednoduchá záležitost, a právě proto jsou zde dotační programy. Kulturních organizací, sportovních klubů a dalších volnočasových spolků v naší městské části působí kolem stovky a Rada městské části již schválila pravidla dotačních programů pro rok 2023. Systém poskytování dotací pro oblast kultury, sportu a volného času je zveřejněn na webu Prahy 13 a dělí se na dva hlavní programy – podpora celoročních aktivit a spolupořadatelství akcí pro veřejnost. Jde o především sportovní kluby a kulturní spolky, které celoročně připravují volnočasové aktivity pro všechny věkové kategorie našich obyvatel. Právě teď si mohou v rámci jednoduchých pravidel požádat o dotace na svou činnost. Vedle toho jsme připravili balíček mimořádných dotací na pokrytí rapidně se zvyšujících provozních nákladů. Chceme zachovat volnočasové aktivity na třináctce finančně dostupné co nejširší veřejnosti, a proto jsme v rozpočtu vyhradili finance, které organizacím pomohou. Zvýšené ceny elektřiny a plynu i vysoká inflace dramaticky ovlivňují provozní náklady. Ať už mají organizace své vlastní zázemí nebo jsou v nájmu, náklady rostou všem a my se snažíme maximálně pomoci. Aktivní využití volného času je velmi důležitou součástí péče o zdraví a životní pohodu. Každá organizace nabízející tyto aktivity pro děti a mládež, seniory a dospělé, může na radnici požádat o dotaci na provozní výdaje, které se týkají především nákladů na energie, plyn, vodu nebo nájemné, které zvýšení cen zahrnuje. Žádosti o tyto dotace je možno podávat stejnou formou jako u standardních individuálních žádostí o dotace. Druhá část dotací spočívá ve spolupořadatelství a organizační pomoci při nekomerčních akcích, které pro veřejnost pořádají neziskové subjekty.
Radnice je tu pro vás, neváhejte se na nás obrátit a společně se budeme snažit hledat smysluplná řešení.

Ing. David Vodrážka,
starosta Prahy 13