Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Divadlo Faber

 

19. dubna měli žáci 4.–9. tříd možnost přesunout se do 14. století. Prostřednictvím hodinového didaktického pořadu Faber se seznámili s historií práva, soudnictví, tortury, zločinu a trestu. Dozvěděli se, jaké tresty a za co byly, co dělali kat, rychtář, krevní písař, právní pacholci a konšelé. Všechno povídání bylo spojeno s praktickými ukázkami až třiceti mučicích nástrojů a jejich použití. Díky tomuto projektu si žáci zajímavou formou prohloubili znalosti z vlastivědy a dějepisu. 

Monika Linhartová, ZŠ Janského