Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Kulturní programy 2

Dům dětí oslavil patnácté narozeniny

Akademií ve Spolkovém domě a odpoledním Domečkovým jarmarkem.

Jedním z úkolů bylo i skládání středověkého hradu.

-mg-