Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Přímá linka starosty Bc. Davida Vodrážky 2

Slyšel jsem, že byla prodána rozestavěná budova v Třebonicích. Jakému účelu bude sloužit?

Třebonickou školu jsme se snažili prodat již poměrně dlouho. V posledním roce se objevilo několik vážných zájemců, kteří ale vždy nakonec před uzavřením smlouvy odstoupili. Teprve čtvrtí zájemci v pořadí prodejní cenu zaplatili a kupní smlouvu s městskou částí podepsali. Její účinnost schválilo dubnové zastupitelstvo. Noví vlastníci, kteří za nemovitost zaplatili 8,5 miliónu korun, mají v úmyslu budovu dostavět a zřídit zde sídlo firmy.