Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Psychosociální poradna končí

Psychosociální poradna končí

Psychosociální poradna Prof. komory soc. pracovníků oznamuje klientům, že vzhledem k nedostatku finančních prostředků byla nucena k 31. 5. 2006 ukončit poskytování svých služeb. Poradna působila ve Stodůlkách od roku 1999 a poskytovala bezplatné psychosociální poradenství. Bohužel na rok 2006 získala grant pouze od Prahy 13 (20 tisíc  Kč na provozní náklady), Magistrát hl. města Prahy však projekt nepodpořil s tím, že v Praze je dostatek poraden, i když v naší městské části žádné jiné zařízení poskytující bezplatně tyto služby není (chybí zde jak občanská, tak i rodinná poradna). Pokud v budoucnosti získáme další finanční prostředky, rádi bychom poskytování našich služeb obnovili, v současné době to však nadále nejsme schopni zajistit. Všem klientům, kteří nás navštívili, přejeme vše dobré.

Lenka Šimková, ved. poradny