Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Slavnost Slabikáře ve FZŠ Mezi Školami

V dubnu probíhala v 1. třídách školy Slavnost Slabikáře. Prvňáčci předvedli, jak během školního roku zvládli techniku čtení, jak dokáží zacházet s knížkou, že vědí co je spisovatel a ilustrátor. Vyvrcholením slavnosti byla soutěž výherců třídních kol, která se uskutečnila ve společenské místnosti školy. Odměnou všem čtenářům byly pěkné knížky.

Marta Šefčíková, zástupkyně ředitele FZŠ Mezi Školami