Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Upozornění podnikatelům

V srpnu 2005 byl přijat zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami. Od 1.7.2006 platí následující opatření, týkající se zejména podnikatelů, kterým by z jejich případného nerespektování mohly hrozit nemalé finanční sankce:

  • zákaz prodeje tabákových výrobků a alkoholických nápojů pomocí prodejních automatů, u nichž nelze vyloučit prodej osobám mladším 18 let a rovněž veškeré další formy prodeje, při kterých není možno ověřit věk kupujícího (§ 4 a 12)
  • zákaz prodeje potravinářských výrobků nebo hraček napodobujících tvar a vzhled tabákových výrobků a zákaz prodeje a dovozu hraček napodobujících tvar a vzhled alkoholických nápojů (§ 5 a 11) 

Ing. František Knobloch
vedoucí živnostenského odboru