Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Z Mládí na gymnázia

Velmi úspěšní byli v letošním školním roce žáci ZŠ Mládí, kteří se hlásili na víceletá gymnázia. Na osmiletá gymnázia bylo přijato 23 žáků 5. tříd, což je 77 % přihlášených, na šestiletá 10 žáků 7. tříd, to je 71 % přihlášených. Rovněž žáci 9. tříd se těší z nové role budoucích gymnazistů – po prvním kole přijímacího řízení na čtyřletá gymnázia bylo přijato 19, tedy 79 % z celkového počtu přihlášených žáků. Zúročila se tak práce celé školy. Pedagogičtí pracovníci věnovali hodně svého času systematické přípravě žáků na zkoušky, a za to jim děkuji. Přijatým žákům přejeme hodně úspěchů v dalším studiu.

Dagmar Nová, ředitelka ZŠ Mládí