Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Chov psa není jen zábava

Chov psa není jen zábava


Vzhledem k častým dotazům k problematice chovu psů jsme za vás vyzpovídali pracovníka odboru životního prostředí Jaroslava Fuglíka, který má i tuto problematiku na starosti.

Jaký právní předpis řeší statut zvířete?
Podle občanského zákoníku je zvíře věc, za kterou zodpovídá její majitel. Při jeho chovu musí dodržovat příslušná opatření vyplývající ze zákonů či vyhlášek a dodržovat lidsky slušné jednání k okolí.

Jaké povinnosti mají chovatelé psů, koček, fretek apod. z hlediska dodržování čistoty veřejných prostranství?
Vyhláška hl. m. Prahy č. 6/2001 Sb., o ochraně zeleně, zakazuje vstupovat se psy na dětská hřiště a pískoviště nebo jim to umožit při volném pobíhání. Majitel si musí vždy zajistit dohled nad zvířetem. Podle vyhlášky č. 8/1980 Sb. musí chovatel odstranit veškeré znečištění, tedy i psí exkrementy. Náš odbor letos zvýšil počet odpadkových košů se sáčky pro pejskaře na rovných 100. Celkem tak spravuje 356 odpadkových košů a použitý sáček může chovatel odhodit do kteréhokoliv z nich, včetně kontejnerů na směsný odpad apod. Magistrát připravuje novelu výše uvedených vyhlášek o čistotě, kde již řeší i problematiku divokých holubů, další povinnosti chovatelů, nedovolené plakátování a další neduhy současnosti. Platit by měla ještě v tomto roce. Budeme vás o ní včas informovat.

Jaká další pravidla je třeba při chovu psa dodržovat?
Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči, ukládá majiteli každoroční očkování zvířat proti vzteklině. Je třeba dodržovat např. odčervení a další doplňková očkování. Veterinář vše zaznamená do průkazu psa. Majitel ho musí nahlásit do evidence příslušného úřadu, kde za něj bude platit poplatky. Obecně závazná vyhláška hl. m. Prahy č. 18/2004 Sb. stanoví povinnost čipování či tetování psa staršího šesti měsíců, od roku 2011 již pouze čipování. To provádí kterýkoliv veterinární lékař. Tuto skutečnost pak chovatel musí nahlásit do centrální evidence Magistrátu hl. m. Prahy a má na úřadech nárok na slevu poplatků.

Kdo kontroluje dodržování?
Administrativu prověří pracovníci úřadů, kontroly v terénu pak pomocí „čteček“ provádí Městská policie. Při zaběhnutí čipovaného psa to umožní jeho rychlé vrácení majiteli.

Setkáváte se někdy na naší městské části s týráním zvířat?
Bohužel ano. Tento problém řeší zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání. Jeho účelem je chránit zvířata, která jako živí tvorové pociťují bolest a utrpení.
Každoročně řeším ve spolupráci s Městskou veterinární správou desítky oznámení. Na-štěstí jde většinou jen o problém mezi sousedy a zvíře je zcela v pořádku. Štěkot psa a reakce na pohyb na chodbě nebo zvonek je jeho přirozeností! V některých případech je však zvíře odebráno, majitel platí pokutu a veškeré náklady veterinářů a útulků. Například na Lužinách byli dva psi uzamčeni v autě, protože jejich chovatele vyhnala nevlastní matka z bytu a on odjel mimo Prahu. Jindy zase člen bezpečnostní služby „zapomněl“ na Vidoulích po dobu nemoci svého vlčáka v areálu autosalónu. Zbědované zvíře bylo uvázáno u boudy na krátkém řetězu a čekalo na dobrotu kolemjdoucích, kteří ho krmili přes plot.V zákoně je řešen i zákaz kupírování uší a dalších zákroků veterináře, kromě zdravotních důvodů. Tito psi se pak nesmí zúčastňovat výstav a přehlídek, i když jim byl zákrok proveden v zemi, kde je to ještě povoleno. Považovalo by se to za propagaci týrání.

-red-


(pokračování příště)