Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

KVĚTINKA PROTI RAKOVINĚ

Studentský pěvecký sbor Besharmonie a dětské sbory Noctuella, Kulíšci a jejich přípravka z MŠ zazpívaly všem, kdo přišli 16. května na radnici a podpořili zaplacením vstupného Český den proti rakovině. V rámci tradičního Květinového dne, pořádaného Ligou proti rakovině, obdrželi všichni přispěvatelé symbolickou žlutou květinku. Vybralo se celkem 10 200 Kč.

-st-