Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Než začnou prázdniny

Než začnou prázdniny


Koncem dubna se v Základní škole Mohylová konal další Projektový den, který pro své žáky připravila škola společně se Záchrannou službou hl. m. Prahy. Program byl zaměřen především na bezpečné chování, úrazy a první pomoc, což jsou s blížícími se prázdninami témata obzvlášť aktuální. V průběhu dopoledne děti plnily řadu úkolů, díky kterým si osvojily umělé dýchání a další způsoby poskytnutí první pomoci. Dozvěděly se, jak se chovat v případě napadení psem, jak předcházet úrazům, něco o alternativní medicíně, ale také jak relaxovat nebo správně pečovat o své tělo.

Eva Černá