Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Obrazy pomohou Diakonii

Středisko Diakonie Českobratrské církve evangelické ve Vlachově ulici ve Stodůlkách je významným centrem péče o zdravotně postižené, zejména o osoby s kombinovaným postižením. Provozuje mateřskou školu a základní školu speciální pro děti s kombinovaným postižením, ranou péči a odlehčovací služby pro rodiny pečující o zdravotně postiženého nebo terapeutické dílny. Více se o stodůlecké Diakonii dozvíte v článku na straně 13.

Vzhledem k náročné péči o postižené pacienty potřebuje středisko zvětšit stávající prostory. V přístavbě, která bude stát 2,5 miliónu korun, má vzniknout denní stacionář pro žáky s těžkým kombinovaným postižením, kteří dokončí zdejší speciální školu. V zájmu získání prostředků na stavbu přišel dejvický sbor Českobratrské církve evangelické, který je patronem střediska, se zajímavým projektem. Oslovili více než padesát umělců, kteří dali na dobročinný účel svá díla. Tak vzniklo Bienále pro Diakonii, prodejní výstava stodvanácti různorodých výtvarných děl na volné téma Sestoupení do zahrady. Jsou mezi nimi umělci zvučných jmen jako Antonín Střížek, autor opony Státní opery, Jaroslav a Jáchym Šerých, Miroslav Rada a jeho rodina, zpěvák a skladatel Jiří Suchý nebo herec Stanislav Fišer.

Praha 13 nabídla pro úvodní část výstavy atrium radnice, kde 14. května proběhla slavnostní vernisáž. „Jsme velmi vděčni za to, že Diakonie působí právě u nás a snažíme se to dát najevo svým pravidelným příspěvkem i přidělenými granty,“ řekl v úvodu starosta David Vodrážka. „Měl jsem jednou sen, že Diakonie má dřevěnou nástavbu pro stacionář a výtah pro nepohyblivé klienty,“ řekl farář Petr Hudec z dejvického sboru ČCE. „A tak jsem si řekl, že snům se musí jít naproti.“ Hlavním organizátorem a kurátorem výstavy byl lektor a postgraduální student evangelické teologické fakulty Ondřej Macek, který na vernisáži úsměvným způsobem popsal strastiplnou přípravu akce. Organizací Bienále se celý půlrok zabývala asi dvacetičlenná skupina dobrovolníků (mladších důchodců, maminek na mateřské a studentů), kteří tak velkou akci pořádali poprvé v životě. Část z nich to dělala v podstatě „na plný úvazek“ a odvedla ohromný kus mravenčí práce. „Diakonie má v celé republice 34 středisek, 1100 zaměstnanců a tisíce klientů,“uvedl ředitel generální Diakonie ČCE Pavel Vychopeň. „Stodůlecké středisko je středně velké a má jeden unikát – ranou péči, tedy poradenství a pomoc rodinám, kterým se má narodit nebo se právě narodilo dítě s postižením. Oni byli těmi průkopníky, kteří v této zemi začali, a potom se to ujalo,“ řekl a poděkoval za pomoc také Praze 13. Bienále pak oficiálně zahájil poslanec Petr Bratský, který poděkoval Diakonii za obětavou práci pro klienty a organizátorům akce za nadšení pro podporu přístavby.

Následujícího dne se ve Mlejně konal benefiční koncert souboru Hradišťan s Jiřím Pavlicou a po něm dobročinná aukce obrazů. Ve vyprodaném sále poděkoval přítomným zástupce starosty Petr Zeman: „Hojná účast na aktivitách, které podporují základní hodnoty lidského života, svědčí o tom, že pro řadu lidí není pomoc potřebným ničím výjimečným. Dlouhá léta to nebylo zvykem, ta doba je ale naštěstí už za námi.“ Činnost Diakonie, jejíž klienti si také s Hradišťanem zazpívali, přiblížila moderátorka večera Ester Janečková. V aukci pak bylo vydraženo celkem devět obrazů. Za úctyhodných 24 000 korun se prodal obraz Světla ulic od Antonína Střížka s původní vyvolávací cenou 8 000 Kč.

V pátek 18. května výstava na radnici skončila a přestěhovala se na týden od 21. do 26. května do modlitebny farního sboru ČCE v Dejvicích. Do 23. května si dobrodinci koupili celkem 71 obrazů a přispěli tak na rozšíření Diakonie částkou přes 359 tisíc korun. Chcete-li i vy pomoci Diakonii, aby mohla rozšířit své služby pro ty nejpotřebnější, můžete přispět finanční částkou na účet číslo 182-127 747 339/0800, variabilní symbol 400, nebo si vybrat a zamluvit některé z nabízených uměleckých děl na adrese www.bienaleprodiakonii.cz.

Samuel Truschka