Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Přijďte zpívat s námi

Přijďte zpívat s námi


V naší městské části působí již mnoho let smíšený pěvecký sbor Carmina Vocum. Ve svém repertoáru má nepřeberné množství skladeb od středověké duchovní hudby, renesančních madrigalů, děl B. Smetany a A. Dvořáka až po moderní duchovní i světská díla skladatelů 20. století. Pěvecký sbor pořádá v průběhu roku řadu koncertů, zejména v období Vánoc a také v květnu a červnu. Nyní nás čeká například Jílovské zpívání, které se tradičně koná v Jílovém u Prahy. Nezapomínáme ani na obyvatele Prahy 13, kterým bude 26. června věnován koncert na radnici.
Carmina Vocum ráda přivítá nové členy, zejména muže. Pevně věříme, že na sídlišti, jako je to naše, je možné najít mnoho talentů, kterým můžeme nabídnout nejen hezké zážitky při společném zpěvu, ale také dobrou partu ve věkově rozmanitém kolektivu, který společně podniká mnoho různých akcí i zájezdů. Srdečně zveme všechny zájemce, aby se mezi nás přišli podívat. Zkoušíme každý čtvrtek od 19.15 hodin v prostorách FZŠ Brdičkova na Lužinách.

Lucie Bártová